THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VÀ THỰC TẬP – CÔNG TY DECATHLON (PHÁP)

MỜI ĐĂNG KÝ GẶP GỠ DOANH NGHIỆP ĐỂ PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VÀ THỰC TẬP – SÁNG THỨ SÁU 21/6/2019 TẠI ĐÂY:

https://fme.hcmut.edu.vn/moi-dang-ky-gap-go-doanh-nghiep-de-phong-van-tuyen-dung-va-thuc-tap-sang-thu-sau-21-6-2019.html

XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:

https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung

1.1) THỰC TẬP SINH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẢI
Thời lượng: 6 tháng từ tháng 6-12/2019

Toàn gian: ít nhất 4 ngày/ tuần

Nơi làm việc: Tp HCM

Ngành: Kỹ Thuật Dệt

Số lượng: 02
Đối với những bạn gốc Huế còn có thêm cơ hội
1.2) THỰC TẬP SINH QUẢN LÝ CUNG ỨNG SẢN XUẤT Ở HUẾ
Thời lượng: 6 tháng từ tháng 6-12/2019

Toàn gian – ít nhất 4 ngày/ tuần

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Ngành: Quản Lý Công Nghiệp, Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp, Logistic Quảng Lý Chuổi Cung Ứng

Số lượng: 03

Ngoài ra với các cựu sinh viên Kỹ Thuật Dệt có hơn 2 năm kinh nghiệm về dệt, vải, đặc biệt là Knit bên Châu có cả vị trí chính thức như sau:
1.3) CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẢI (Knit)

Ngành: Kỹ Thuật Dệt
Nơi làm việc: Tp. HCM
Số lượng: 02
Liên hệ:
HUYNH Minh Ngoc Chau (Ms.)
HR Department
Floor 6, Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phu St, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC
Office: (+84) 028 351 22 472 – ext 145
Email: chau.huynhminhngoc@decathlon.com

 

MỜI ĐĂNG KÝ GẶP GỠ DOANH NGHIỆP ĐỂ PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VÀ THỰC TẬP – SÁNG THỨ SÁU 21/6/2019 TẠI ĐÂY:

https://fme.hcmut.edu.vn/moi-dang-ky-gap-go-doanh-nghiep-de-phong-van-tuyen-dung-va-thuc-tap-sang-thu-sau-21-6-2019.html

XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:

https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung