BUỔI SEMINAR CỦA VIỆN KAIST

Buổi trình bày seminaradmission/scholarship và chia sẻ kinh nghiệm apply.
+ Địa điểm: phòng 103 A5, phòng họp Phòng quan hệ đối ngoại.
+ Thời gian: 9h sáng thứ 3, ngày 18 tháng 07 (dự kiến từ 9h đến 10h)
+ Nội dung: giới thiệu về KAIST, admission, scholarship, và chia sẻ kinh nghiệm nộp hồ sơ

Mời các bạn sinh viên và quý vị có quan tâm đến tham dự.