Các lớp chuyên đề ngắn hạn và có ưu đãi học phí cho cựu sinh viên và giảng viên Bách Khoa

Các lớp chuyên đề ngắn hạn và có ưu đãi học phí cho cựu sinh viên và giảng viên Bách Khoa.

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT:

  • Giảm 100% cho Ứng viên chương trình EMBA-MCI, intake 2016-2018
  • Giảm 50% cho cựu sinh viên và giảng viên Bách Khoa
  • Giảm 30% cho đăng ký nhóm từ 2 người trở lên

Contact Us:

VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

  • HCMC University of Technology | R.306, A4 Building, Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC
  • Phone: (08) 3865.4183 |Fax: (08) 7308.3183
  • Email: thao.nguyen@mba-mci.edu.vn
  • Website: www.oisp.hcmut.edu.vn; www.mba-mci.edu.vn