Chúc mừng các đội thi xuất sắc đi tiếp vào vòng 2 cuộc thi thiết kế xe chở hàng – Lazada Express

Chúc mừng các đội thi đã xuất sắc dẫn đầu ở vòng 1 và sẽ tiếp tục dự thi vòng 2:

  • AM14 – GTVT
  • Speed – BK
  • Co Khi – BK

Thành viên các đội nhanh chóng liên hệ với Ban Tổ Chức để chuẩn bị các nội dung tiếp theo.