Chúc mừng các sinh viên được tiếp nhận thực tập tại Doosan Vina

Công ty DOOSAN VINA chính thức tiếp nhận các sinh viên sau đây đến thực tập vào tháng 6/2017 (sau buổi phỏng vấn sáng 03/5/2017 vừa qua):

  1. Đinh Hứa Tiến
  2. Phạm Hữu Tùng
  3. Trần Đức Tâm
  4. Nguyễn Thanh Tân
  5. Nguyễn Quang Dương
  6. Nguyễn Đức Hoài
  7. Hồ Quang Khanh

Mời các em liên hệ với Thầy / Cô hướng dẫn, với Bộ Môn và Phòng Giáo Vụ Khoa để làm thủ tục thực tập theo quy định.