CHÚC MỪNG CÁC SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ XUẤT SẮC ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC 2023

Chi tiết máy 

Họ và tên Giải
Bùi Duy Nhựt I
Nguyễn Tấn Duy II
Lư Hữu Thuận II
Phan Minh Cường II
Lê Khánh Duy II
Nguyễn Ngọc Quốc Việt II
Nguyễn Thanh Tứ II
Đinh Ngọc Phúc II
Nguyễn Lưu Thành Nhân III
Nguyễn Thị Thanh Nguyên III
Bùi Thanh Hiền III
Dương Thuận Phát III
Ông Bảo Thuận III
Võ Thanh Hòa III
Huỳnh Minh Tường III

 

 

Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy

Họ và tên Giải
Đinh Ngọc Phúc I
Nguyễn Khánh Duy II
Bùi Thanh Hiền III
Nguyễn Công Hiếu III
Trần Phú Quý III
Nguyễn Sử Trần Hoàng III

 

Cơ học kỹ thuật

Họ và tên Giải
Nguyễn Tuấn Nghĩa III
Đoàn Trung Tín III
Chu Đình Sơn III
Nguyễn Phước Đạt III
Lê Khả Quốc III

 

Ứng dụng tin học trong Nguyên lý máy

Họ và tên MSSV Giải
Trần Thái Đức Duy 2152472 II
Nguyễn Vũ Khang 2152113 III
Nghiêm Gia Khang 2152635 III

 

 

Nguyên lý máy (Cá nhân: 04 giải III)

Họ và tên Giải
Hồ Thiên Bảo III
Võ Phúc Tường III
Lê Hữu Thọ III
Võ Quang Bảo III

 

 

Sức bền vật liệu

Họ và tên Giải
Trần Thiên Bảo III

 

Thủy lực

Họ và tên Giải
Nguyễn Phạm Minh Tiến III
Lê Tuấn Kiệt III

 

Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật

Họ và tên Giải
Chu Đình Sơn III

 

Ứng dụng tin học trong Sức bền vật liệu

Họ và tên Giải
Trương Phát Đạt III