CHÚC MỪNG CÁC SINH VIÊN NHẬN GIẢI THƯỞNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC RICONS 2022

Chúc mừng các sinh viên được nhận giải thưởng luận văn tốt nghiệp xuất sắc RICONS 2022.

Buổi lễ trao giải sẽ được tổ chức trong khuôn khổ lễ khai giảng năm học, từ 9g30 sáng chủ nhật 09/10/2022, tại sân B11.

Các em nhớ đến tham dự đầy dủ và đúng giờ.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ ĐẠT GIẢI LUẬN VĂN XUẤT SẮC NĂM 2022

(Theo Quyết định số: 273/QĐ-ĐHBK-CK ngày 12/8/2022 của Trưởng Khoa Cơ khí) 

TT

MSSV Họ và tên Ngành Kết quả
1. 1852195 Lý Phúc Thành Kỹ thuật Cơ điện tử Giải I
2. 1710105 Lê Đức Huy Kỹ thuật Cơ điện tử Giải II
3. 1833010 Vương Cam Kỹ thuật Nhiệt Giải I
4. 1712782 Nguyễn Nhật Quang Kỹ thuật Nhiệt Giải II
5. 1812047 Nguyễn Nhật Hào Kỹ thuật Nhiệt Giải III
6. 1752630 Trần Anh Vũ Kỹ thuật Cơ khí Giải I
7. 1852588 Võ Tuyết Minh Kỹ thuật Cơ khí Giải II
8. 1811666 Trần Công Danh Kỹ thuật Cơ khí Giải III