Chúc mừng các sinh viên nhận học bổng coteccons 2016 – đợt 1

Chúc mừng các sinh viên đã vượt qua vòng xét duyệt nghiêm túc để nhận học bổng COTECCONS 2016 – đợt 1 vào 15g00 chiều thứ ba 26/4/2016:

  1. Tạ Dương Sơn (MXD)
  2. Nguyễn Hoàng Kha (CN NL)
  3. Huỳnh Lâm (CN NL)
  4. Võ Vinh Hiển(MXD)
  5. Vi Cao Tín (CN NL)