CHÚC MỪNG CÁC SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CỰU SINH VIÊN CƠ KHÍ – BÁCH KHOA 06/2022

Chúc mừng các sinh viên nhận học bổng Cựu Sinh Viên Cơ Khí – Bách Khoa 06/2022:

1. Nguyễn Gia Lâm K2021
2. Đinh Duy Khoa K2021
3. Nguyễn Lưu Thành Nhân K2020
4. Trần Viết Quốc K2019
5. Kiều Trung Tín K2019
6. Tống Phước Thanh An K2020
7. Mạch Ngọc Hân K2021
8. Phan Trung Hiếu K2019
9. Hồng Đức Linh K2019
10. Trịnh Quang Đạt K2019
11. Trần Thị Ngọc Phượng K2019
12. Lê Trúc Mai K2019
13. Đinh Ngọc Tuyến K2018
14. Trần Thị Thanh Hằng K2020
15. Trần Thị Thanh Tâm K2020
16. Nguyễn Hà Giang K2021
17. Lâm Bích Du K2020
18. Lại Văn Quý K2021
19. Lê Ngọc Thanh Trà K2020
20. Trương Thị Kim Chi K2019

Lễ trao học bổng được tổ chức:
– Thời gian: 8 giờ 30′, ngày thứ năm 30/6/2022.
– Địa điểm: Hội trường B11 Khoa Cơ khí (Cơ sở 1).

Các em đến tham dự và nhận học bổng đúng giờ, trang phục nghiêm túc.