CHÚC MỪNG CÁC SINH VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH “MỘT NGÀY TRẢI NGHIỆM TẠI DOOSAN VINA”

Chúc mừng các sinh viên đã được tham dự chương trình “Một ngày trải nghiệm tại Doosan VINA” cho sinh viên khoa Cơ Khí ngày 07/02/2018:

No Họ tên MSSV Lớp
1 Nguyễn Duy Linh 1511753 CK15KTK
2 Nguyễn Vĩnh An 1510021 CK15CMT3
3 Nguyễn Ngọc Hòa 1411363 CK14CTM1
4 Nguyễn Tấn Bình 1510232 CK15CTM1
5 Nguyễn Phước Trường 1414348 CK14LOG
6 Phạm Bá Vinh 1414696 CK14CTM2
7 Nguyễn Văn Khiêm 1411793 CK14CTM2
8 Võ Thị Xuân Dư 1510584 CK15CNM
9 Trương Quang Huy 1511304 CK15KSTN
10 Trần TrungNhơn 1512336 CK15CTM2
11 Đoàn Phong Nguyên 1412532 CK14CD2
12 Phạm Tấn Duy 1510498 CK15KTK
13 Đỗ Đình Thiện 1513194 CK15KSCD
14 Nguyễn Đình Chinh 1410383 CK14CD2
15 Bùi ThanhLợi 1511870 CK15CTM2
16 Trà Ngọc Tiến Đạt 1510715 CK15CTM1
17 Nguyễn Quốc Đạt 1410812 CK14CD03

Yêu cầu các em sắp xếp tham dự nghiêm túc, trường hợp không thể tham dự phải báo ngay cho công ty để kịp sắp xếp. Không tùy tiện vắng mặt để nhà trường khỏi phải xử lý sau này.