CHÚC MỪNG CÁC SINH VIÊN XUẤT SẮC NHẬN KHEN THƯỞNG VÀ HỌC BỔNG NGÀY 01/10/2019

Chúc mừng các sinh viên xuất sắc, vượt khó nhận khen thưởng và học bổng.
Các em có trong danh sách đính kèm đến tham dự Lễ tổng kết năm học và nhận khen thưởng/ học bổng đúng giờ với trang phục nghiêm túc theo thời gian đã ghi trong thông báo (xem chi tiết tại đây).

KHEN THƯỞNG (xem thông tin chi tiết và danh sách tại đây)
– Đoạt giải Olympic: 40 em
– Đầu ngành, đầu khóa: 8 em
– Đoàn Hội: 10 em

HỌC BỔNG (xem thông tin chi tiết và danh sách tại đây)
– 77 em