2024.01.30- Hình lưu niệm các trường tham dự trước nhà máy Daikin Việt Nam

Hình lưu niệm các trường tham dự trước nhà máy Daikin Việt Nam