Chương trình hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp và tân kỹ sư

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

GẶP GỠ DOANH NGHIỆP VÀ TÂN KỸ SƯ

Thời gian: 08h00 Thứ bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2015

Địa điểm: Hội trường A4 – Đại học Bách Khoa TP.HCM

Chương trình:

  • 8:00 – 8:30: Đón tiếp doanh nghiệp
  • 8:30 – 8:45: Ký kết hợp tác Khoa Cơ khí và Công ty Việt Nam Paiho
  • 8:45 – 9:00: Trao đổi với doanh nghiệp trước Hội thảo và Đăng ký ứng viên tham dự
  • 9:00 – 10:00: Khai mạc – Giới thiệu doanh nghiệp – Nhận hồ sơ tuyển dụng
  • 10:00 – 12:00: Gặp gỡ, phỏng vấn ứng viên tại các phòng