Cuộc thi Targeted Innovation Challenge (Cuộc thi Thử thách Sáng tạo có Mục tiêu – TIC)

Cuộc thi chính thức khởi động vào ngày 10/9 tới đây và được tổ chức bởi Frontier, cùng với sự phối hợp của Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng. Fablab Đà Nẵng, Evergreen Labs, Vinatuna và Marco Polo Studio. Mục tiêu của cuộc thi là nhằm phát triển một giải pháp (là 1 sáng chế) cho một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực bảo tồn môi trường và tự nhiên. Frontier đã có sáng chế của riêng mình, song sẽ chia sẻ ý tưởng này cho các đội tham gia cuộc thi để họ phát triển và cải thiện hơn nữa.

Chúng tôi chào đón tất cả các loại đội chơi, thành viên các đội có thể bao gồm sinh viên, giảng viên, giáo sư, start-up và các cá nhân khác.

Thông tin chi tiết về cuộc thì có thể tìm thấy tại:

  • Website: https://sites.google.com/a/bold-frontier.com/tic_vn/ (song ngữ)
  • FB: https://www.facebook.com/Targeted-Innovation-Challenge-102763886839250