tn-2017-2

GS. TS. Vũ Đình Thành trao tặng Huy chương Vàng, Bạc cho tân Kỹ sư khóa 2012 vì có thành tích học tập và bảo vệ luận án tốt nghiệp loại Xuất sắc/ Giỏi, đứng đầu danh sách tốt nghiệp các khoa