Gia hạn thời gian nộp Full Paper – Hội nghị Khoa học Công nghệ OISP lần 10

Hội nghị Khoa học Công nghệ OISP lần 10 đang bước vào giai đoạn gần cuối, hiện SV đang trong thời gian nộp Full Paper. Theo phản hồi của SV về các khó khăn liên quan tới việc phải tham gia thi cuối kỳ, đặc biệt là hoàn thiện các học phần còn chưa tổ chức thi do ảnh hưởng của dịch Covid, BTC hội nghị quyết định Gia hạn thời gian nộp Full Paper từ thứ 6, 29/04/2022 sang chủ nhật ngày 08/05/2022.
Trân trọng ./.