HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các hoạt động hợp tác liên kết với nước ngoài niên khóa 2017-2018:

+ Số đề tài NCKH/dự án hợp tác: 01 trong nước, 02 nước ngoài…

+ Duy trì chương trình đào tạo liên kết nước ngoài: 01, liên kết University of

Technology Sydney tư 2014 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử.

– Duy trì các MOU đã ký. Ký mới MOU hợp tác với các trường Daigu University,

Postech, NTUST Đài Loan, trường ĐH SPKT Vĩnh Long về hợp tác đào tạo và

NCKH…

-Tiếp tục ký mới và duy trì hợp tác với các trường và các công ty trong và ngoài nước

về Khoa học Công nghệ, Đào tạo, Tuyển dụng, Thực tập . . . Trong đó, ký mới với các

công ty Công ty TNHH TM Polaris …

-Ngoài ra, Khoa còn tổ chức trao đổi giao lưu giữa sinh viên Khoa Cơ khí và sinh viên trường Đại học Sunmoon – Hàn Quốc và Trường Đại học Daigu – Hàn Quốc với 35 sinh viên tham gia trong dự án Global Capstone Project.

Về cơ sở vật chất, phòng Thí nghiệm:

Khoa Cơ khí đề cao tính hợp tác và đánh giá tầm quan trọng đối với việc hỗ trợ của các đơn vị, công ty, tập đoàn Quốc tế trên mọi phương diện, đặc biệt là cơ sở vật chất, có thể kể đến trong những năm gần đây:

– Thành lập Trung tâm Nghiên cứu hệ thống Cơ khí và Cơ điện tử với NTUST Đài Loan. Rất tiếc Trung tâm “Nâng cao năng lực vòng đời sản phẩm” do không có kinh phí đối ứng tư nhà trường nên không thể triển khai, và hiện nay đang kết hợp với PTN Điều khiển số và KTHT xin kinh phí đầu tư tư ĐHQG.

– Hiệp hội Máy và Thiết bị Dệt Italia (ACIMIT) tài trợ cho Bộ môn Kỹ thuật Dệt may 15 thiết bị, trị giá 330.000 EUR. Hoàn chỉnh trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ Dệt Ý – Việt từ nguồn đối ứng của Trường.