HỘI NGHỊ KH&CN THƯỜNG NIÊN KHOA CƠ KHÍ 2023 – FMEAC 2023

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Thường niên Khoa Cơ khí năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày 22/04/2023, Hội nghị đã được tổ chức tại Hội trường B11, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM.

Tại Hội nghị lần này, các chủ đề đã được tiếp cận, mô tả, phân tích và trao đổi theo nhiều góc độ. Các báo cáo khoa học được trình bày tại các phân ban: Chế tạo máy; Kỹ thuật Dệt May; Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và đa lĩnh vực…

Hội nghị là diễn đàn trình bày và thảo luận về những thành tựu và phát triển mới nhất liên quan đến nghiên cứu và ứng dụng, nhằm giải quyết các vấn đề khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm các hướng về: Chế tạo máy; Kỹ thuật Dệt May; Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và đa lĩnh vực.

Hội nghị là diễn đàn dành cho đội ngũ các nhà nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy trong lĩnh vực Cơ khí. Là cầu nối giữa các doanh nghiệp và các nhà khoa học trao đổi thông tin nhằm góp phần thúc đẩy vai trò của khoa học và công nghệ lĩnh vực cơ khí trong thời điểm hội nhập quốc tế.