2019.12.02-Hisense – VRF

Các Tân sinh viên chụp hình kỷ niệm cùng Thầy, Cô bộ môn và các Anh, Chị doanh nghiệp