Hội thảo Công nghệ và Giải pháp đo lường Norbar – Ino (UK)

Thời gian: 9g00 sáng thứ tư 13/4/2016

Địa điểm: Hội trường B11

Nội dung: Hội thảo công nghệ và giải pháp đo lường Norbar – INO

Mời Quý Thầy Cô, các em sinh viên và Quý Vị có quan tâm đến tham dự