HỘI THẢO GẶP GỠ TÂN KỸ SƯ VÀ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 10 – thứ sáu, ngày 21/6/2019

HỘI THẢO

GẶP GỠ TÂN KỸ SƯ VÀ  DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 10

Hội trường A4, 9g00 thứ sáu, ngày 21/6/2019

(gặp gỡ doanh nghiệp tài trợ và thực tập)

8g30:      Đón tiếp doanh nghiệp.

9g00:      Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

9g05:       Chào mừng của Trưởng khoa Cơ khí.

 9g15 – 11g15:

  • Báo cáo về hoạt động đào tạo.
  • Báo cáo về hợp tác giữa Khoa và Doanh nghiệp.
  • Tặng hoa và cảm ơn các Doanh nghiệp tài trợ.
  • Tọa đàm giữa Doanh nghiệp và Khoa Cơ khí
  • Thảo luận và khảo sát lấy ý kiến Doanh nghiệp.
  • Bế mạc.