HỘI THẢO TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG – Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn

HỘI THẢO TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn tự hào là một trong những đơn vị đầu tiên của Cảng Sài Gòn thực hiện chuyển đổi theo mô hình cổ phần hóa doanh nghiệp với các cổ đông chiến lược Cảng Sài Gòn. Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường về đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực thiết yếu cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở rộng thị phần làm tăng quy mô đào tạo nghề chuyên nghiệp phục vụ nhu cầu công tác tại các doanh nghiệp và các Cảng. Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực giỏi lý thuyết, vững thực hành, Công ty chủ trương đào tạo sát thực tiễn, cập nhật chương trình, phương pháp đào tạo khoa học.

Công ty cùng Khoa Cơ khí tổ chức buổi “HỘI THẢO TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VÀ CƯNG ỨNG LAO ĐỘNG”

Thời gian: lúc 8h00, thứ 3, ngày 22 tháng 01 năm 2019
Địa điểm: Do Khoa Cơ khí sắp xếp

Nội dung buổi hội thảo dự kiến như sau:
– Chào đón thầy (cô) và các bạn sinh viên
– Giới thiệu khách mời và tuyên bố lý do.
– Đại diện Khoa Cơ Khí phát biểu.
– Đại diện Công ty phát biểu.
– Giới thiệu về Công ty.
– Giới thiệu thông tin tuyển dụng.
– Giới thiệu các chương trình đào tạo, tư vấn việc làm và cung ứng lao động.
– Giải đáp thắc mắc của sinh viên.

Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô cùng các em sin hiên đến tham dự.