HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC VIẾT LÝ LỊCH CÁ NHÂN VÀ KỸ NĂNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VỚI CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

Buổi hội thảo sẽ diễn ra trong 4 giờ, được tổ chức miễn phí cho các sinh viên sắp tốt nghiệp muốn tìm hiểu kinh nghiệm xin việc với công ty nước ngoài. Anh ngữ sẽ đuợc dùng trong các tài liệu, khi mô phỏng phỏng vấn, và tiếng Việt sẽ đuợc dùng trong phần trình bày.

Thời gian: 14-18g, thứ sáu, ngày 16 tháng 8, 2019

Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể sau

Đăng ký:

  • Soạn bản lý lịch cá nhân bằng tiếng Anh, dạng pdf, đặt tên là “DHBK_CV_tênhọ.pdf”
  • Gởi về địa chỉ “Resume.Hoithao@gmail.com” truớc ngày 5 tháng 8, 2019 với tựa đề giống như tên bản lý lịch. Viết vài dòng vắn tắt giải thích tại sao bạn muốn tham dự.
  • 40 sinh viên gởi hồ sơ về truớc và đúng thủ tục sẽ đuợc chọn. Bạn sẽ nhận đuợc thư xác nhận và chi tiết về nội dung buổi hội thảo.

Ghi chú: Xin vui lòng xem file thông báo chi tiết đính kèm2019.07.11-DHBK_resume workshop_8jul19 (1)