bmnl1

Đại diện Heat and Refrigeration Engineering và Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam phát biểu khai mạc buổi lễ