LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ – ĐỢT HK2/2019-2020

Khoa Cơ khí gửi đến các bạn học viên lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Cơ khí  như sau:
Thời gian: 14g00, thứ tư ngày 5/8/2020
Địa điểm: Phòng 205-B11
Để buổi bảo vệ diễn ra đúng giờ, các bạn vui lòng đến sớm 15 phút để chuẩn bị âm thanh, máy chiếu.
Trân trọng.