Lịch bảo vệ Đề cương LVThS HK1/17-18_ Ngành KT Cơ khí

– Thời gian: Thứ tư, ngày 17/01/2018, bắt đầu lúc 14h00
– Địa điểm: xem file đính kèm
* Lưu ý: học viên có mặt trước 30 phút để chuẩn bị cho hội đồng.