LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42                                           

Từ 18/10/2021 đến 23/10/2021

 

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
THỨ HAI, 18/10/2021
08g00 Họp trực tuyến Ban CN Khoa, Trợ lý, Thư ký BCN Khoa, trợ lý, thư ký Họp trực tuyến
THỨ BA, 19/10/2021
       
THỨ TƯ, 20/10/2021
       
THỨ NĂM, 21/10/2021
08g00 Họp trực tuyến Hội đồng sáng tạo kỹ thuật ngành tự động hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu T.Sơn Họp trực tuyến
13g30 Họp Chi bộ khoa Cơ khí Toàn thể Đảng viên Khoa Cơ khí Họp trực tuyến
THỨ SÁU, 22/10/2021
08g00 Họp trực tuyến Hội đồng sáng tạo kỹ thuật ngành cơ khí tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu T.Sơn Họp trực tuyến

 

  • Thời gian tổ chức Hội nghị viên chức – người lao động các cấp vào lúc 08g30 thứ ba, ngày 26/10/2021. Các đơn vị vui lòng ghi biên bản riêng phần đóng góp các báo cáo của Trường, Khoa theo từng đề mục như trong báo cáo và danh sách đại biểu đại diện đơn vị tham dự Hội nghị cấp Trường gửi về VP Khoa,  trước 11g  ngày 22/10/2021
  • VPK: Yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo tình hình hoạt động tháng 10/2021, kế hoạch công tác tháng 11/2021 bằng văn bản và qua email về VPK trước 16g00 ngày 21/10/2021.