Lịch phỏng vấn học bổng Takako

Thời gian: 13h00 ngày thứ bảy 22/10/2016.

Địa điểm: công ty Takako Việt Nam, số 27,đại lộ Độc Lập khu công nghiệp Việt Nam Singapore

Đối tượng tham dự: tất cả 10 em sinh viên đã nộp hồ sơ đăng kí học bổng Takako

Công ty sẽ sắp xếp xe công ty đến đón các em lúc 11h30 tại trường