MỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ BUỔI ONLINE GẶP GỠ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG (9g00 thứ sáu 31/7/2020)

Thực hiện công văn khẩn của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành, sự kiện Gặp gỡ Tân Kỹ Sư sáng 31/7/2020 sẽ được tổ chức online vào 9g00 thay cho hoạt động gặp gỡ trực tiếp từ 7g30 tại sân B11

Để tham dự, xin mời nhà tuyển dụng và các ứng viên thực hiện theo các thông tin sau:

1. Thời gian: 90 phút, từ 9:00 sáng thứ sáu 31/7 cùng ngày, trên nền Google Meet.
2. Người tham gia đăng nhập trước vào tài khoản Google của mình (ví dụ đăng nhập vào GMAIL)
3. Từ tài khoản đó, vào địa chỉ: https://meet.google.com/qhs-qjdv-fqz?hs=122&authuser=0 hoặc dùng địa chỉ GMAIL gửi một email đăng ký đến địa chỉ trandainguyen@hcmut.edu.vn để được chấp nhận tham gia.
4. Trong quá trình tham dự buổi gặp gỡ, nên sử dụng tai nghe thay cho loa ngoài để đảm bảo không bị nhiễu loạn âm thanh trong suốt chương trình.
5. Theo thông báo của dịch vụ Google Meet, giới hạn tham dự là 250 tài khoản, bao gồm cả Ban Tổ Chức và các nhà tuyển dụng. Các tài khoản đăng nhập sau khi đã đủ số lượng sẽ bị dịch vụ Google Meet chặn tự động. Vì vậy, các nhà tuyển dụng và ứng viên vui lòng đăng nhập sớm vào đầu giờ để đảm bảo việc tham dự đầy đủ.

Cần biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Thầy Trần Đại Nguyên
Email: trandainguyen@hcmut.edu.vn
ĐT: 08 38 647 256 – số nội bộ 5888