MỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ GẶP GỠ TUYỂN DỤNG: DOANH NGHIỆP, TÂN KỸ SƯ, CỬ NHÂN VÀ SINH VIÊN – 9g00 sáng thứ bảy 30/01/2021

Đăng ký tham dự tại đây (ghi chính xác địa chỉ email để dùng làm tài khoản đăng nhập vào sự kiện).

==================================================

CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG THAM DỰ SỰ KIỆN:

 • Nhựa Duy Tân, xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây.
 • Intel, xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây
 • Asuzac, xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây.
 • Sailun, xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây.
 • Ajinomoto, xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây.
 • Kim Tín, xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây.
 • VietCAD, xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây
 • Cơ khí Duy Khanh, xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây.
 • DAFI
 • Asia Shine

và nhiều nhà tuyển dụng khác (danh sách đang tiếp tục cập nhật).

==================================================

Sự kiện nhằm tạo cơ hội cho các kỹ sư đã tốt nghiệp và các sinh viên đang học tập muốn tìm cơ hội việc làm, thực tập hoặc tìm hiểu về doanh nghiệp.

Đồng thời, đây là lời chào mừng dành cho các sinh viên vừa bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp để chính thức trở thành Tân Kỹ Sư đầu năm 2021.

Doanh Nghiệp đến với hội thảo để tuyển dụng các Tân Kỹ Sư và Kỹ Sư rất đa dạng: Cơ Khí, Điện, Điện Tử, Máy Tính, Kỹ thuật Giao thông, Hóa Học, Vật Liệu, Quản lý Công nghiệp,… từ trường Đại học Bách Khoa, có mở rộng cho các ứng viên từ các trường có ngành đào tạo liên quan

Thời gian: 9g00-10g00 sáng thứ bảy 30/01/2021

Hình thức: trực tuyến, ứng viên có thể ở bất cứ nơi đâu,  chỉ cần kết nối mạng và tham gia sự kiện.,

Do số lượng tài khoản được chấp nhận có hạn, ưu tiên cho ứng viên đăng ký trước.

Đăng ký tham dự tại đây (ghi chính xác địa chỉ email để dùng làm tài khoản đăng nhập vào sự kiện).

Lưu ý: các ứng viên đã đăng ký hãy thường xuyên theo dõi thông tin trên website này để cập nhật thời gian, địa điểm và danh sách các công ty tham gia tuyển dụng.

Cần biết thêm thông tin, xin liên hệ:

 • Thầy Trần Đại Nguyên
 • Email: trandainguyen@hcmut.edu.vn
 • ĐT: 08 38 647 256 – số nội bộ 5888

CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG THAM DỰ SỰ KIỆN:

 • Nhựa Duy Tân, xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây.
 • Intel
 • Asuzac, xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây.
 • Sailun, xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây.
 • Ajinomoto, xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây.
 • Kim Tín, xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây.
 • VietCAD
 • Cơ khí Duy Khanh, xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây.
 • DAFI
 • Asia Shine

và nhiều nhà tuyển dụng khác (danh sách đang tiếp tục cập nhật).