MỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ BUỔI TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY INTEL: CAREER TALK ONLINE

Thời gian: 9g00 sáng thứ ba 18/5/2021.

Đối tượng sinh viên và ứng viên: điện, điện tử, cơ khí, cơ điện, tự động hóa, kỹ thuật công nghiệp, quản lý công nghiệp.

Đăng ký để được nhận link tham dự tại đây, trước 15g00 chiều thứ sáu 14/5/2021.

Lưu ý: do số tài khoản truy cập có giới hạn, xin được ưu tiên cho người đăng ký trước. 

Nội dung chi tiết:

Timeline Duration Agenda
9:00-9:05 5 mins Welcome speech
9:00-9:15 10 mins Intel general intro
9:15-9:30 15 mins iGlobe (diversity & inclusion) Intro
9:30-9:40 10 mins Mini game
9:40-10:05 25 mins Departments and Assembly and Test Manufacturing process
10:05-10:15 10 mins Q&A
10:15-10:20 5 mins Break
10:20-10:30 10 mins Career opportunities
10:30-10:40 10 mins Q&A
10:40-10:45 10 mins Closing speech

XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:

https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung