Nhân sự ban chỉ đạo CDIO ĐHQG và tổ triển khai CDIO khoa Cơ khí ĐH Bách Khoa

Nhân sự Ban chỉ đạo và Tổ điều hành đại học quốc gia

– Ban Chỉ đạo CDIO-VNU:

TS. Nguyễn Đức Nghĩa

PGS. TS. Đoàn Thị Minh Trinh

PGS. TS. Nguyễn Hội Nghĩa

PGS. TS. Trần Thị Hồng

– Tổ Điều hành CDIO-VNU:

PGS. TS. Nguyễn Hội Nghĩa

TS. Trương Chí Hiền,

PGS. TS. Dương Anh Đức

PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc

PGS. TS. Lê Hoài Bắc

Nhân sự tổ triển khai đề án CDIO khoa Cơ khí, đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh:

1. TS. Trương Chí Hiền, Tổ trưởng

2. PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc, Tổ phó

3. TS. Phạm Công Bằng

4. TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam

5. PGS.TS Thái Thị Thu Hà,

6. TS. Lưu Thanh Tùng

7. Th.S Huỳnh Ngọc Hiệp

8. Th.S Trần Nguyễn Hoài An

9. TS. Hồ Triết Hưng

Đại diện các phòng ban trong tổ triển khai:

1. ThS. Lê Thanh Hưng, Phó phòng đào tạo

2.ThS. Đỗ Thành Thanh Sơn, Trưởng ban đảm bảo chất lượng

3.ThS. Ngô Thị Quỳnh Trang, Phó phòng tài chánh kế toán.

Thư ký:

1. Nguyễn Thị Như Uyên, phụ trách kế toán tài chính

2.Trần Song Bảo Trúc, lưu trữ hồ sơ

Cố vấn:

1. PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa

2. PGS.TS Đoàn Thị Minh Trinh