Nộp hồ sơ xét tuyển huy chương Vàng, Bạc cho sinh viên tốt nghiệp Khóa CK2012

THÔNG BÁO

V/v Nộp hồ sơ xét tuyển huy chương Vàng, Bạc

cho sinh viên tốt nghiệp Khóa CK2012

Theo quyết định 394/QĐ-BKĐT ngày 24/02/2005 về việc ban hành qui định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp. Khoa Cơ khí thông báo các sinh viên tốt nghiệp Khóa 2012 đợt tháng 4/2017 hội đủ các điều kiện xét tuyển Huy chương vàng, Huy chương bạc như sau:

TT MSSV Họ tên SV Tên lớp Điểm

TBTN

TC

ngành

Xếp loại Điểm bảo vệ

LVTN

Điểm rèn luyện
1 21204236 Trần Mạnh Trưởng CK12KSCD 8.94 156 Giỏi 8.69 100
2 21202269 Nguyễn Tất Nam CK12KSTN 8.9 156 Giỏi 8.42 100
3 21203870 Nguyễn Hữu Lê Quang Tín CK12KSCD 8.85 156 Giỏi 8.86 100
4 21200889 Trương Trường Giang CK12KSCD 8.84 156 Giỏi 8.53 100
5 21203181 Phạm Hoàng Sơn CK12KSCD 8.64 156 Giỏi 8.49 100
6 21202639 Nguyễn Kế Nhựt CK12KSCD 8.61 156 Giỏi 8.43 95
7 21204501 Nguyễn Tiến Việt CK12KSTN 8.59 156 Giỏi 9.00 100
8 21202221 Bùi Công Nam CK12KSTN 8.54 156 Giỏi 8.57 100
9 21201229 Nguyễn Văn Hoàng CK12KSCD 8.47 156 Giỏi 8.57 95
1 21204069 Trần Hữu Trí CK12NH 8.77 153 Giỏi 9.21 100
2 21202927 Lê Văn Quang CK12NH 8.61 153 Giỏi 8.93 100
3 21201434 Nguyễn Thị Thu Huyền CK12MAY 8.49 156 Giỏi 9.12 100
4 21200363 Nguyễn Đức Chính CK12CD1 8.45 156 Giỏi 8.39 95
5 21204346 Võ Thị Ngọc Tuyền CK12MAY 8.44 156 Giỏi 9.30 95
6 21202245 Mai Hoàng Nam CK12CD2 8.36 156 Giỏi 8.64 100
7 21200078 Nguyễn Quang Anh CK12HT1 8.32 157 Giỏi 9.45 100
8 21202646 Võ Thị Hoàng Ni CK12HT2 8.31 157 Giỏi 9.57 100
9 21204633 Phan Trọng Vũ CK12CD2 8.29 156 Giỏi 9.04 95

Khoa Cơ khí đề nghị các em nộp hồ sơ xét tuyển huy chương gồm:

  1. Bảng điểm đầy đủ các năm học.
  2. Bản nhận xét và phản biện LVTN, trích biên bản Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp (Riêng sinh viên Lớp Kỹ sư tài năng không phải nộp mục này vì Phòng Giáo vụ có lưu trữ)
  3. Các chứng lý khen thưởng, kỷ luật khác (nếu có)

Lưu ý: Khoa chỉ xét huy chương đối với các sinh viên có đăng ký tốt nghiệp. Sinh viên không đăng ký sẽ bị loại khỏi danh sách xét dù đạt chuẩn.

Thời hạn nộp: trước thứ ba, ngày 28/3/2017.

Địa điểm nộp: Phòng giáo vụ Khoa Cơ khí.

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ