2024.03.01-PGS.TS Nguyễn Quốc Chí – Phó Trưởng Khoa Cơ khí, Trưởng bộ môn Cơ điện tử đã góp lời đồng thời truyền động lực, tạo cơ hội phát triển cho sinh viên trẻ tại buổi lễ.