PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM ĐIỀU KHIỂN SỐ VÀ KỸ THUẬT HỆ THỐNG (DCSELAB) TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐHQG-HCM CẦN TUYỂN NHÂN SỰ

Phòng Thí Nghiệm Trọng Điểm Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống (DCSELab) – Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM cần tuyển nhân sự: 02 Chuyên viên phòng Tổng hợp  (Xin vui lòng xem file chi tiết đính kèm)2019.04.18-TUYEN DUNG DCSELAB -NV P.TONG HOP F