RA MẮT KÊNH VIDEO “NGÀY HỘI KỸ THUẬT 2022 – KHOA CƠ KHÍ”

Kênh video “NGÀY HỘI KỸ THUẬT 2022 – KHOA CƠ KHÍ” vừa chính thức được ra mắt.

Đây là kênh thông tin giới thiệu các hoạt động của sự kiện NGÀY HỘI KỸ THUẬT tại Khoa Cơ Khí, trong khuôn khổ sự kiện NGÀY HỘI KỸ THUẬT được tổ chức trên quy mô toàn trường vào ngày thứ bảy 26/2/2022.

Trong kênh này có các video của gần 150 đề tài tham gia ngày hội do chính các sinh viên của mỗi nhóm thực hiện. Bên cạnh đó là các thông tin giới thiệu về trường, khoa và các đơn vị thuộc khoa, cùng các hoạt động về quan hệ doanh nghiệp để tài trợ cho công tác tổ chức sự kiện này.

Trong khuôn khổ định hướng đào tạo theo mô hình CDIO (Conceive – hình thành ý tưởng; Design – thiết kế; Implement – triển khai; Operate – vận hành), Ngày hội Kỹ thuật được Khoa Cơ khí tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011, đến nay đã được triển khai trên quy mô toàn trường. Đây là sân chơi đồng thời là môi trường học tập tiên tiến giúp sinh viên tiếp cận với những phương pháp chủ động tích cực, trải nghiệm và sáng tạo, chia sẻ ý tưởng giữa các sinh viên, giảng viên với xã hội, doanh nghiệp.

========

Nội dung kênh video có thể được xem tại đây, hoặc tìm kiếm trên website với từ khóa “NGÀY HỘI KỸ THUẬT 2022 – KHOA CƠ KHÍ”

Xem thông tin về các đề tài tại đây.

 

 

Trang giới thiệu kênh trên YOUTUBE

 

Các video do sinh viên thực hiện trên kênh “NGÀY HỘI KỸ THUẬT 2022 – KHOA CƠ KHÍ”

 

Kết quả tìm kiếm với từ khóa “NGÀY HỘI KỸ THUẬT 2022 – KHOA CƠ KHÍ”