SINH VIÊN XUẤT SẮC ĐẠT HUY CHƯƠNG

HUY CHƯƠNG VÀNG

 • Thái Mai Thành (CK11KSCD)
  Đoàn Thị Thu Mơ (CK11SOI)
 • Phan Phước Thiện (CK10KSTN)
  Trần Hải Anh (CK10NH)
 • Thái Minh Khoa (CK09KSCD)
  Trần Dương Hồng Quân (CK09NH)
 • Thân Trọng Khánh Đạt (CK08KSTN)
  Lê Trọng Tài (CK08CD2)
 • Đặng Đức Toàn (CK06LCD1)
  Nguyễn Quốc (CK06KSTN)
 • Hồ Minh Phát (CK05KSTN)
 • Nguyễn Văn Khánh (CK04KSTN)
  Đỗ Thị Kim Tiền (CK05LHT1)
 • Lưu Triều Phát (CK03KSTN)
  Trần Quang Minh (CK03LCD1)
 • Trần Nhật Khoa (CK02KSTN)
 • Hoàng Lê Minh (CK00KC1)
 • Nguyễn Thái Anh Tuấn (CK99CODT)
 • Lê Cao Khoa (CK98CODT)
 • Bùi Trần Như Anh (CK97CODT)
 • Hồ Hoán Nghĩa (CK96KTCT)
 • Đường Công Truyền (CK95CTM)
 • Nguyễn Thanh Thi (CK94CT)
 • Trần Nguyễn Thiện Tống (CK93CT)
 • Phạm Văn Thanh (CK92CK1)
 • Nguyễn Dương Tường Lam (CK91/3)
 • Nguyễn Tấn Vinh (CK91/2)
 • Võ Văn Minh (CK89D)
 • Văn Công Huệ (CK88/7)
 • Mai Duy Nam (CK87/3)
 • Mai Cao Lân (CK86)
 • Tôn Nữ Nguyên Bảo (CK85/2)
 • Nguyễn Lê Duy Khải (CK84OD)

HUY CHƯƠNG BẠC

 • Trần Đoàn Bình Dương (CK11KSCD)
  Lê Sỹ Lộc (CK11KSTN)
  Trần Thiên Quế Nhung (CK11HT2)
  Nguyễn Thị Thùy Trang (CK11NN)
 • Nguyễn Xuân Thịnh (CK10KSCD)
  Hồ Đức Thọ (CK10KSCD)
  Võ Thị Bích Phượng (CK10SOI)
  Ngô Hồng Thuận (CK10KSTN)
 • Võ Trần Vi Khanh (KSTN09)
  Lê Đình Trường Sơn (CK09KSCD)
  Phạm Tiến Dũng (CK09KSCD)
 • Nguyễn Quang Thanh (CK08KSTN)
  Võ Phương Anh (CK08HT1)
  Bùi Hữu Hòa (CK08CD1)
 • Lê Thanh Long (CK06KSTN)
  Phùng Hà Long (CK06KSTN)
  Phạm Hoàng Phương (CK06KSTN)
 • Bành Quốc Nguyên (CK05KSTN)
  La Thanh Giang (CK05KSTN)
  Đậu Văn Hoàng (CK05LCD1)
  Hà Tuyết Thường (CK05LHT1)
 • Lê Hoàng Duy (CK04KSTN)
  Phan Đình Tuấn (CK04KSTN)
  Nguyễn Hoàng Phương (CK04LCD1)
 • Bùi Hoàng Giang (CK03KSTN)
  Nguyễn Quốc Mai Phương (CK03KSTN)
  Nguyễn Thu Trang (CK03LHT2)
 • Trần Thanh Trung (CK02KSTN)
  Vũ Thị Thanh Thảo (CK02MAY)
  Võ Minh Trường (CK02BHT2)
 • Tạ Sương Phụng (CK01BHT2)
  Nguyễn Vân Phước Sơn (CK01BHT2)
  Ngô Thanh Hoàn (CK01COB1)
 • Trần Trung Hiếu (CK00HT1)
  Nguyễn Đông Châu (CK00DM)
  Nguyễn Thanh Thu Thủy (CK00CDT2)
 • Chữ Quân Anh (CK99HTCN)
  Nguyễn Thị Nghĩa (CK99MAY)
 • Nguyễn Minh Hoàng (CK98CODT)
  Lê Thị Minh Thu (CK98DM)
  Trần Nguyễn Hoài An (CK98SDET)
 • Hồ Thiện (CK97KTCT)
  Phạm Trung Thành (CK97KTCT)
 • Nguyễn Quốc Thanh (CK96KTCT)
  Nguyễn Hoài An (CK96KTCT)
 • Hồ Minh Đạo (CK95NB);
  Nguyễn Đức Cường (CK95ĐKTĐ)
 • Phan Trọng Tân (CK94NH)
 • Phạm Công Bằng (CK93CT)
  Nguyễn Ngọc Tâm (CK93CM)
 • Trần Nguyên Duy Phương (CK92CK2)
  Phan Thanh Minh (CK92CK11)
 • Phan Thanh Tòng (CK91/1)
  Nguyễn Tùng Sơn (CK91/5)
  Hoàng Đăng Khoa (CK91/5)
 • Hà Anh Tùng (CK90/4)
  Hồ Hồng Sơn (CK90TT)
 • Bùi Hồng Ngọc (CK89CM)
  Huỳnh Trung Giang (CK89OD)
  Nguyễn Tuấn Hải (CK89NB)
 • Nguyễn Thúy Quỳnh Loan (CK88/8)
  Lê Đình Tuân (CK88/6)
  Nguyễn Thái Phương (CK88/5)
 • Lê Đình Tuấn (CK87/5)
  Đằng Kiếm Hùng (CK87/6)
 • Nguyễn Quốc Vinh (CK86)
 • Nguyễn Anh Tú (CK85/3)
  Nguyễn Ngọc Tuấn (CK85/2)
  Trần Ngọc Hợp (CK85/4)
 • Dương Ái Quốc (CK84CK)