TẬP ĐOÀN BOSCH TUYỂN DỤNG TẠI ĐHBK NGÀY 21/6/2019

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TUYỂN DỤNG VÀ THỰC TẬP – SÁNG THỨ SÁU 21/6/2019 TẠI ĐÂY:

https://fme.hcmut.edu.vn/moi-dang-ky-gap-go-doanh-nghiep-de-phong-van-tuyen-dung-va-thuc-tap-sang-thu-sau-21-6-2019.html

XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:

https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung

 

The Bosch Group is a leading global supplier of technology and services. In the areas of automotive and industrial technology, consumer goods, and building technology, some 375.000 associates. The Bosch Group comprises Robert Bosch GmbH and its more than 440 subsidiaries and regional companies in over 60 countries.

Bosch Vietnam Co., Ltd. in Dong Nai Province (Long Thanh IZ) is its first investment in Vietnam into high tech production facility for pushbelts used in vehicles with Continuously Variable Transmission (CVT).

See more at:

http://www.bosch.nl/content/language2/html/5978.htm

 

Tập đoàn Bosch là nhà cung ứng toàn cầu hàng đầu về công nghệ và các dịch vụ. Trong các lĩnh vực Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật Công nghiệp, Hàng tiêu dùng và Kỹ thuật Xây dựng, hiện có khoảng 375.000 nhân viên đang làm việc. Tập đoàn Bosch bao gồm Công ty TNHH Robert Bosch và hơn 440 chi nhánh và các công ty con tại hơn 60 quốc gia.

Công ty TNHH Bosch Việt Nam tại Đồng Nai (KCN Long Thành) là nhà máy kỹ thuật cao đầu tiên của Tập đoàn Bosch đầu tư ở Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất dây truyền lực biến đổi liên tục dùng trong hộp số tự động dành cho ô tô.

Xem thêm tại: http://www.bosch.nl/content/language2/html/5978.htm

 

RECRUITMENT ADVERTISEMENT

Permanent Positions

1. Process Engineer (Fine Blanking & Toolshop) (MFG1) (*)
Link: https://bit.ly/2EZdPdu

2. Mechanical Maintenance Engineer (TEF4) (*)
Link: https://bit.ly/2XvLTVL

3. Process & Equipment Engineer (Processes: Assembly; Vision; Measuring & Selecting; Sequential Calibrating) (TEF2) (*)
Link: https://bit.ly/2QZxsXp

Internship Positions (**)
1. Admin Intern (MFE3)

2. Production Engineering Intern

3. Manufacturing Admin Intern

4. Admin Intern (Technical Functions department)

5. Process & Equipment Development Intern

6. Associate Service Admin Intern

7. IT Intern

8. Intern – Mechanical Design/ Simulation Engineer (***)

Liên hệ / Contact person

(*) Nguyen Nu Thanh Truc     Truc.NguyenNuThanh@vn.bosch.com

(**) Huynh Viet Truong Binh     fixed-term.Binh.HuynhVietTruong@vn.bosch.com

(***) Nguyen Le Thuy Ngan       Ngan.NguyenLeThuy@vn.bosch.com

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TUYỂN DỤNG VÀ THỰC TẬP – SÁNG THỨ SÁU 21/6/2019 TẠI ĐÂY:

https://fme.hcmut.edu.vn/moi-dang-ky-gap-go-doanh-nghiep-de-phong-van-tuyen-dung-va-thuc-tap-sang-thu-sau-21-6-2019.html

XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:

https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung