THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CÔNG TY ASUZAC (NHẬT BẢN)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

  1. Nhân viên Cơ khí cơ khí chế tạo (làm việc ở Nhật): 10 người
  2. Nhân viên thiết kế: 5 người
  3. Nhân viên tự động hoá : 3 người
  4. Nhân viên kỹ thuật sản xuất: 3 người
  5. Nhân viên quản lý chất lượng (tiếng nhật): 4 người
  6. Nhân viên kỹ thuật phân tích nguyên vật liệu : 2 người
  7. Nhân viên lập trình Mastercam 9X: 2 người
  8. Nhân viên Kế hoạch sản xuất : 4 người
  9. Nhận sinh viên thực tập và tham quan nhà máy.

Hãy gửi ngay hồ sơ đến địa chỉ email hoặc hoặc nộp trực tiếp cho Công Ty :

phuongnguyen@asuzac.com.vn

CÔNG TY TNHH ASUZAC

SỐ 1, ĐƯỜNG SỐ 8, KCN VSIP 1, THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG