THÔNG BÁO SỐ 1 – Gia hạn lần cuối nộp hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm 2017 và nhận kinh phí nghiên cứu còn lại

THÔNG BÁO SỐ 1

(Gia hạn lần cuối)

 

Về việc: – Nộp hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm 2017

              – Nhận kinh phí nghiên cứu còn lại                

 

Kính gửi:    Sinh viên Khoa Cơ khí tham gia Đề tài NCKH năm 2018

Để nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học cấp sinh viên năm 2017, Khoa Cơ khí thông báo đến các Sinh viên chủ nhiệm đề tài NCKHSV năm 2017 các thông tin như sau:

 • Thời gian quan trọng

Thời gian nộp hồ sơ nghiệm thu: từ 09g00 ngày 14/05/2018 (thứ hai) đến 11g00 ngày 18/05/2018 (thứ sáu).

Thời gian nhận kinh phí còn lại: 9 giờ đến 11 giờ hoặc từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 24, 25, 26 và 27 tháng 05 (sau khi nộp hoàn tất hồ sơ nghiệm thu).

 • Nộp hồ sơ nghiệm thu đề tài

Sinh viên nộp hồ sơ nghiệm thu gồm:

 • Photo thuyết minh đăng ký và bản dự trù kinh phí đề tài.
 • Bản báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu.
 • Photo bài báo khoa học (bao gồm: trang bìa trước sau, mục lục và nội dung bài báo được đăng trong kỷ yếu, tạp chí) trong trường hợp không có bài báo đăng trong kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ thường niên Cơ khí 2018.
 • Các giấy chứng nhận giải thưởng liên quan đến đề tài (nếu có).

Tất cả đóng thành 01 quyển và chép 01 đĩa CD

 • Địa điểm
  • Nộp hồ sơ nghiệm thu sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa Cơ khí (gặp Cô Nguyệt) theo thời gian trên.
  • Nhận kinh phí đề tài đợt 2 – chủ nhiệm đề tài (mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân) liên hệ Thầy Hiền, Phòng 101B11, Khoa Cơ khí theo thời gian trên (gọi điện thoại trước khi đến: 0916661006).