THÔNG BÁO SỐ 1 – VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI KỸ THUẬT 2022

Kính gửi: –      Quý Thầy/Cô;
–      Các bạn sinh viên Khoa Cơ khí.

 

Ban tổ chức Hội thi kỹ thuật 2022 trân trọng kính gửi đến Quý Thầy Cô thông tin về Hội thi kỹ thuật 2022 do Khoa Cơ khí tổ chức:

 1. Hình thức và thời gian tổ chức:
 • Hình thức: trực tuyến.
 • Chấm vòng sơ loại: từ ngày 10/01 – 14/01/2022.
 • Chấm vòng chung kết: sáng thứ bảy ngày 15/01/2022.
 • Công bố kết quả ngay sau khi chấm.
 • Thành phần tham gia: tất cả các sinh viên đang học môn Nhập môn về kỹ thuật của Khoa Cơ khí.

 

 1. Công tác tổ chức:

Công tác tổ chức Hội thi kỹ thuật 2022 được thực hiện bởi các ban và các thành viên như sau:

BAN CHỈ ĐẠO:

 • TS Trần Thiên Phúc (Trưởng Ban).
 • TS Nguyễn Hữu Lộc (Phó Trưởng Ban).

BAN TỔ CHỨC:

 • Trần Đại Nguyên (Trưởng Ban)
 • TS. Phạm Ngọc Tuấn
 • Lê Thanh Long
 • Nguyễn Minh Dương
 • Đào Duy Quí
 • Cô Dương Thị Nguyệt
 • Cô Trần Song Bảo Trúc
 • Quý Thầy/ Cô giảng dạy của Khoa Cơ khí.

BAN GIÁM KHẢO:

Dự kiến gồm 36 Thầy Cô sẽ được giới thiệu trong Thông báo số 2, ban hành trước ngày 30/12/2021.

 1. Nội dung thi:

Sản phẩm có thể là một giải pháp kỹ thuật, bao gồm:

[1]  Mô hình vật lý của sản phẩm.

[2]  Các file mềm của hồ sơ mô tả giải pháp kỹ thuật.

[3]  Các file mềm của hồ sơ mô tả một ứng dụng (website, ứng dụng di động, game,…).

[4]  Các file mềm của thiết kế 2D/3D, mô hình hóa, mô phỏng hoạt động của sản phẩm.

[5]  Một giải pháp kỹ thuật khác.

3.1  Yêu cầu:  Các nhóm sinh viên của mỗi lớp tham gia phải nộp online cho Ban tổ chức các tài liệu cần thiết sau đây:

 1. Danh sách các thành viên của nhóm thi, tên đề tài dự thi, số điện thoại và email của nhóm trưởng cùng các thành viên trong nhóm (đính kèm mẫu danh sách).
 2. Một file poster (khổ A0, định dạng pdf, tham khảo các poster đã có) bao gồm nội dung và hình ảnh giới thiệu về nhóm và sản phẩm dự thi.
 3. Một bộ hồ sơ thuyết minh gồm:
 • File Word: Thuyết minh, giới thiệu về:
 • Nhóm và phân công thực hiện.
 • Kế hoạch thực hiện.
 • Nhu cầu của sản phẩm.
 • Các yêu cầu về chức năng của sản phẩm.
 • Các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.
 • Quá trình thực hiện sản phẩm.
 • Mô tả sản phẩm đã được thực hiện: các chức năng, các đặc tính kỹ thuật và các đặc điểm khác.
 • Dự kiến khả năng ứng dụng và phát triển sản phẩm.
 • Một số thông tin khác (tham khảo Bảng 1 dưới đây).
 • Tài liệu tham khảo (được sử dụng trong quá trình thực hiện đồ án).
 • Các phụ lục (trình bày các dữ liệu tra cứu, các kết quả trung gian và số liệu đã làm được, hình ảnh minh họa, các bản vẽ, …).
 • File Word: Nhật ký kỹ thuật thể hiện theo thời gian: ai, làm gì, làm như thế nào, kết quả ra sao, … trong suốt quá trình thực hiện đồ án.
 • File Powerpoint: Thuyết trình, sẽ được trình bày trước ban giám khảo vòng   chung kết.
 1. File video clip 1: Mô tả vận hành sản phẩm (giải pháp), sẽ được trình bày trước ban giám khảo vòng chung kết.
 2. File video clip 2: Mô tả về sản phẩm và vận hành sản phẩm (tổng hợp nội dung của hai file: File Powerpoint và File video clip 1), sẽ được upload lên Youtube để tất cả mọi sinh viên học môn học Nhập môn về kỹ thuật đều có thể xem và ấn nút like (nếu muốn), để Ban giám khảo vòng sơ loại xem và đánh giá, cho điểm.

3.2 Nộp sản phẩm: địa chỉ và cách nộp sản phẩm sẽ được làm rõ trong Thông báo số 2, ban hành trước ngày 30/12/2021. Hạn cuối nộp sản phẩm: ngày 08/01/2022.

 1. Cơ cấu giải thưởng:
 • 01 giải nhất.
 • 02 giải nhì.
 • 03 giải ba.
 • 04 giải tư.
 • 05 giải khuyến khích.
 • 5 sản phẩm, giải pháp có nhiều like nhất.

 

 1. Bảng chấm điểm:

Bảng 1: Bảng chấm điểm sản phẩm trong Hội thi kỹ thuật 2022

TT Tiêu chí đánh giá Điểm đánh giá tối đa
1 SẢN PHẨM
1.1 Các ưu điểm (so với các sản phẩm hiện có) 20
1.2 Tính ổn định và độ tin cậy (ít sai lỗi) 10
1.3 Tính mới, sáng tạo, độc đáo 30
1.4 Tính thẩm mỹ, thu hút người dùng 10
1.5 Khả năng ứng dụng rộng rãi và có nhiều người dùng 15
1.6 Hướng phát triển tốt 15
Cộng 100
2 THUYẾT MINH (File Word)
2.1 Trình bày được hạn chế, bất cập, nỗi đau của người dùng và xác định nhu cầu 5
2.2 Trình bày việc so sánh, phân tích, đánh giá các sản phẩm hiện có (hoặc chứng minh chưa có sản phẩm nào) 5
2.3 Trình bày, mô tả giải pháp rõ ràng, cụ thể, chi tiết 5
2.4 Trình bày các chức năng, các đặc điểm và các ưu điểm 5
2.5 Trình bày quá trình thực hiện sản phẩm (mẫu ban đầu) 5
2.6 Trình bày tính ổn định và độ tin cậy của sản phẩm 5
2.7 Trình bày tính mới, sáng tạo, độc đáo của sản phẩm 5
2.8 Trình bày tính thẩm mỹ, thu hút người dùng của sản phẩm 5
2.9 Trình bày khả năng ứng dụng rộng rãi của sản phẩm và có nhiều người dùng 5
2.10 Phương hướng, lộ trình phát triển sản phẩm 5
2.11 Tài liệu thiết kế, minh họa bằng hình ảnh của sản phẩm 5
2.12 Các file video giới thiệu về sản phẩm và vận hành sản phẩm 5
Cộng 60
3 NHẬT KÝ 10
4 THUYẾT TRÌNH (File powerpoint)
4.1 Nội dung rõ ràng, hợp lý, thuyết phục 10
4.2 Phong cách trình bày 10
4.3 Trả lời các câu hỏi 10
Cộng 30
TỔNG CỘNG 200

 

Ghi chú:

 • Cụm từ sản phẩm được hiểu theo nghĩa rộng, đồng nghĩa với giải pháp, được nêu trong phần đầu của mục 3 (Nội dung thi).
 • Tiêu chí THUYẾT TRÌNH (File powerpoint) chỉ được đánh giá khi trình bày trước Hội đồng giám khảo chấm vòng chung kết.
 • Có thể tải nội dung thông báo số 1 và các biểu mẫu liên quan tại địa chỉ website
  Khoa Cơ khí (fme.hcmut.edu.vn).
 • Kính đề nghị Quý Thầy Cô phụ trách lớp:
 • Quan tâm thực hiện các nội dung nêu trong Thông báo số 1 và chuyển thông
  báo này đến lớp trưởng và các nhóm sinh viên dự thi.
 • Truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn đầy đủ trước và trong hội thi để các nhóm
  đạt được kết quả tốt nhất.
 • Duy trì hướng dẫn trực tuyến với sinh viên sau thời gian kết thúc giờ giảng trực
  tiếp trên lớp để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ học tập của sinh viên được
  hiệu quả và hoàn thành đúng thơi hạn.

Mọi thông tin hoặc ý kiến trao đổi xin liên hệ:

Ø  Thầy Trần Đại Nguyên:

Email: trandainguyen@hcmut.edu.vn

Ø  Thầy Phạm Ngọc Tuấn:

   Email: pntuan@hcmut.edu.vn

Ø  Cô Trần Song Bảo Trúc:

  Email: baotruc@hcmut.edu.vn

 

Trân trọng./.

TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ