THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ VI – NĂM 2021

Quý Thầy Cô vui lòng xem file chi tiết đính kèm 2021.04.29-00.ĐHBK.ck- Thong bao so 2 ve HNKHtoan quoc ve CK (1)và  lưu ý các thông tin sau:
1. Mốc thời gian quan trọng :
01/06/2021  Hạn cuối nhận tóm tắt bài báo
+ 30/6/2021    Phản hồi chấp nhận tóm tắt bài báo
+ 01/07/2021  Đăng ký tham dự Hội nghị/Đóng phí
+ 31/07/2021  Hạn cuối nhận toàn văn bài báo
+ 31/08/2021   Hạn chót nhận bài báo toàn văn đã phản biện
+ 15/9/2021    Phản hồi chấp nhận bài báo hội nghị
+ 04 & 05/11/2021   Hội nghị KH&CN Toàn quốc về Cơ khí
                                 Hội nghị cũng bao gồm các hoạt động triển lãm sản phẩm KH&CN
2. Thông tin liên hệ:
                * Trưởng ban Tổ chức:

 PGS.TS. Nguyễn Hữu Lộc

 Email: nhloc@hcmut.edu.vn

 Di động: +84-(0)-913 603 264

* Đồng Trưởng ban Tổ chức:

PGS.TS. Lê Đình Tuân

Emailtuan-ledinh@hcmut.edu.vn

Di động: +84-(0)-908 191 766

•         Website: https://conferences.hcmut.edu.vn/hoinghicokhi2021

•         Hòm thư: hoinghicokhi2021@hcmut.edu.vn

•         Địa chỉ nộp bài: https://easychair.org/conferences/?conf=hnkhcnckvn2021

•         Điện thoại: +84-28-38.654.535 – Ext: 5886

Trân trọng ./.