Thông báo số 3: Nhận kinh phí nghiên cứu còn lại đề tài NCKH Sinh viên năm 2017

THÔNG BÁO SỐ 3

(Thanh lý đề tài NCKHSV)

 Về việc: Nhận kinh phí nghiên cứu còn lại đề tài NCKH Sinh viên năm 2017

 

Kính gửi:    Sinh viên Khoa Cơ khí tham gia Đề tài NCKH năm 2017

 

Để nghiệm thu/thanh lý đề tài nghiên cứu Khoa học cấp sinh viên năm 2017, Khoa Cơ khí thông báo đến các Sinh viên chủ nhiệm đề tài NCKHSV năm 2017 (chưa nhận kinh phí đợt 2) các thông tin như sau:

  • Thời gian quan trọng

Thời gian nhận kinh phí còn lại:

+ từ 13 giờ 30 đến 16 giờ ngày 02/11 (thứ sáu) và 05/11 (thứ hai),

+ hoặc từ 08 giờ đến 11 giờ ngày 06/11 (thứ ba) và 07/11 (thứ tư),

  • Địa điểm

Phòng 101B11, Khoa Cơ khí theo thời gian trên (gọi điện thoại trước khi đến: 0916661006 – Thầy Hiền).

 

Lưu ý:

Chủ nhiệm đề tài  nhớ mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân à liên hệ Thầy Hiền, Phòng 101B11, Khoa Cơ khí theo thời gian trên (gọi điện thoại trước khi đến: 0916661006).