THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐHQG LOẠI A, B NĂM 2022

Căn cứ theo công văn số 612/ĐHQG-KHCN ngày 23/4/2021 của Ban Khoa học và Công nghệ (KH&CN) – ĐHQG-HCM về việc xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 (công văn 612), Phòng KHCN&DA kính đề nghị Quý đơn vị thông báo rộng rãi đến Quý Thầy/Cô thuộc đơn vị mình tham gia đăng ký đề tài cấp ĐHQG-HCM loại A, B  trong kế hoạch năm 2022 với các thông tin cụ thể như sau:

         1)  Định hướng nghiên cứu ưu tiên được thể hiện chi tiết tại công văn số 612.

     2)Thuyết minh đăng ký trực tuyến theo website của Ban KH&CN: http://khcn2018.vnuhcm.edu.vn/.

       3)Hồ sơ thuyết minh đăng ký 01 bản gốc gửi về Phòng KHCN&DA trước 16 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 26/5/2021, được đóng theo thứ tự như sau:

3.1)  Trang bìa (theo mẫu R00).

3.2)   Thuyết minh đề cương đúng biểu mẫu (theo mẫu R01), có chữ ký của chủ nhiệm.

3.3)   Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên chính có chữ ký của người khai đã cập nhật đến thời điểm đăng ký hồ sơ (theo mẫu R03).

3.4)   Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có, theo mẫu R04), có đầy đủ chữ ký, dấu của các cá nhân và cơ quan liên quan.

         4)  Lưu ý:

4.1)       Trước khi nộp hồ sơ Quý Thầy/Cô vui lòng gửi tất cả file liên quan hồ sơ thuyết minh đăng ký đề tài về địa chỉ ntnghien@hcmut.edu.vn để Phòng tổng hợp danh sách gửi Ban KH&CN.

4.2)       Quý Thầy/Cô cần đọc kỹ Quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012 của ĐHQG-HCM tại Điều 7 và Điều 12.

4.3)       Quý Thầy/Cô vui lòng cần chuẩn bị thuyết minh trên word trước khi upload lên website Ban KH&CN vì Phòng KHCN&DA không được hỗ trợ mở trên hệ thống này để Quý Thầy/Cô chỉnh sửa thuyết minh.

Các thông tin và mẫu nêu trên đều có trên webiste của Ban KH&CN và Phòng KHCN&DA. Quý Thầy Cô quan tâm xin vui lòng truy cập: Tại đây

Để đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch của ĐHQG-HCM, Phòng KHCN&DA sẽ không nhận hồ sơ sau thời hạn nói trên.