THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH SV KSTN 2020

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Sinh viên chương trình Kỹ sư Tài năng năm 2020

 

Theo kế hoạch đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Sinh viên chương trình Kỹ sư Tài năng năm 2020, Khoa Cơ khí xin thông báo đến các Sinh viên chương trình Kỹ sư Tài năn việc đăng ký đề tài năm 2020 như sau:

 • Đối tượng:
 • Sinh viên Khoa Cơ khí thuộc chương trình Chính quy.
 • Tất cả sinh viên chương trình Chính quy còn ít nhất 3 học kỳ trước khi tốt nghiệp tại thời điểm đăng ký.

Lưu ý:

 • Luận văn và đồ án tốt nghiệp của sinh viên không được tham gia xét tuyển đề tài.
 • Không nhận hồ sơ nộp trễ hạn so với quy định.
 • Bộ hồ sơ gồm:
 • Bản thuyết minh đăng ký (mẫu 01).
 • Bản dự toán kinh phí đề tài SV (mẫu dự toán).

Lưu ý:

 • Nộp bộ hồ sơ đăng ký xét duyệt: 01 bản
 • Nộp bộ hồ sơ đã chỉnh sửa sau khi được hội đồng xét duyệt: 04 bản
 • Thời gian nộp hồ sơ: trước 11h00 ngày 01/6/2020.
 • Nộp trực tiếp:207B11 – Văn phòng Khoa.

Khoa Cơ khí đề nghị Quý Bộ môn, Quý Thầy, Cô thông báo tới các bạn sinh viên thuộc chương trình Kỹ sư Tài năn được biết.

Lưu ý:

 1. Biểu mẫu download tại địa chỉ: http://www.fme.hcmut.edu.vn/bieumau.
 2. Sinh viên phải nộp file đăng ký qua địa chỉ email: vpkch@hcmut.edu.vn, khcnck@hcmut.edu.vn
 3. Lưu ý một số xét duyệt đề tài: Dựa trên các tiêu chí xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà trường và thực hiện Nghị quyết năm của Khoa Cơ khí tạo điều kiện cho Giảng viên, sinh viên Khoa tham gia nghiên cứu khoa học, Ban Chủ nhiệm Khoa thống nhất một số điểm như sau
 • Mỗi sinh viên chỉ được xét duyệt chủ trì thực hiện không nhiều hơn một đề tài NCKH cấp sinh viên trong năm.
 • Mỗi giáo viên hướng dẫn không quá 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp sinh viên (Khoa Cơ khí) trong năm.

Trân trọng./.

(Xem thông tin chi tiết trong phụ lục tại đây)