THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIẢI THƯỞNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC XUẤT SẮC – RICONS 2022

Theo kế hoạch tài trợ của Công ty RICONS, giải thưởng Luận văn xuất sắc dành cho sinh viên Khoa Cơ Khí năm 2022 sẽ được triển khai với các yêu cầu như sau:

 

 1. Điều kiện tham gia:

Sinh viên các ngành: Kỹ thuật Cơ Khí; Kỹ thuật Nhiệt; Cơ Điện tử.

 

 1. Kinh phí dự kiến:

ĐVT: VNĐ

STT Nội dung Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Giải nhất Đề tài 3 3.000.000 9.000.000
2 Giải nhì Đề tài 3 1.500.000 4.500.000
3 Giải ba Đề tài 3 500.000 1.500.000

 

 1. Tiêu chí:
 • Điểm trung bình tích lũy: ≥ 7.5/10.
 • Điểm luận văn tốt nghiệp: ≥ 8.5/10.
 • Điểm Anh văn: TOEIC ≥ 600/990 hoặc các chứng chỉ khác với điểm số tương đương (theo bảng quy đổi của nhà trường).

 

 1. Thực hiện:

Sinh viên nộp hồ sơ ứng tuyển, bao gồm:

 • Nộp trực tuyến:
 • Đăng ký trực tuyến tại đây.
 • Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ.
 • Bảng điểm các học kỳ.
 • File luận văn hoàn chỉnh.
 • File scan hoặc chụp các minh chứng khác (nếu có).
 • Nộp bản in khi có kết quả đạt giải:
 • Bản in theo mẫu đăng ký trực tuyến nêu trên, có chữ ký của sinh viên dự tuyển.
 • Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ .
 • Bản in bảng điểm các học kỳ.
 • Quyển luận văn hoàn chỉnh (đóng bìa thường).
 • Các minh chứng khác (nếu có).
 • Các Bộ môn và Khoa hỗ trợ Công ty Ricons sơ tuyển để chọn 5 sinh viên xuất sắc nhất mỗi ngành.
 • Công ty Ricons sẽ phỏng vấn trực tiếp từ danh sách sơ tuyển và lựa chọn 9 sinh viên đạt giải.
 1. Thời hạn:
 • Sinh viên đăng ký trực tuyến theo địa chỉ ở trên và nộp hồ sơ ứng tuyển tại Bộ môn trước 16g00 ngày 10 tháng 7 năm 2022.
 • Các files văn bản, scan hoặc ảnh chụp, gửi về địa chỉ email: vpkck@hcmut.edu.vn).
 • Bản in: nộp theo Bộ môn để chuyển về P.208B11, Giáo vụ Khoa (Cô Trúc) theo thời hạn nếu trên.
 • Bộ môn duyệt hồ sơ ứng viên và đề tài, lập danh sách sắp xếp theo đề xuất thứ tự ưu tiên, gửi về Giáo vụ Khoa (cô Trúc) trước 16g00 ngày 24 tháng 7 năm 2022.
 • Khoa Cơ Khí sẽ hỗ trợ chuyển danh sách để nhà tài trợ duyệt và hẹn phỏng vấn các ứng viên (theo lịch cụ thể của nhà tài trợ).
 • Nếu sinh viên có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, xin liên hệ:
 • Phòng Giáo vụ Khoa Cơ Khí 208 B11, (Cô Trúc);
 • Email: vpkck@hcmut.edu.vn;
 • ĐT: 028 3 8654 535; 028 3 8647 256 (Ext 5878).