THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP (Từ ngày 04/11/2019 đến 16g ngày 06/11/2019)

  Phòng giáo vụ kính gửi toàn thể sinh viên tốt nghiệp trong đợt ngày 08/11/2019 về thông báo đăng ký tham dự LỄ TỐT NGHIỆP.
   Chi tiết xin vui lòng  xem file đính kèm
   Sinh viên đăng ký tham dự từ ngày 04/11/2019 đến 16h00 ngày 06/11/2019.
   Trân trọng./.