THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM QUAN CÔNG TY LẬP PHÚC – 25/11/2020

Thời gian tham quan: 7g30 sáng 25/11/2020 (thứ tư)

(dự kiến về đến ĐHBK CS1 vào 11g30)

Số lượng: tối đa 50 Sinh viên

Đối tượng: Sinh viên khoa Cơ Khí: PFIEV, KSTN và đại trà (theo ưu tiên).

Đăng ký tham dự tại đây.

Các em lưu ý:

  • Nghiêm túc, có trách nhiệm khi đăng ký.
  • Ưu tiên cho các em đăng ký trước, link đăng ký sẽ khóa lại khi đã đủ số lượng.
  • Nếu đã đăng ký nhưng sau đó không thể tham dự, phải báo lại sớm (email: trandainguyen@hcmut.edu.vn) để sắp xếp lại công tác tổ chức.
  • Sinh viên được chấp nhận vào danh sách tham quan sẽ nhận được thông báo phản hồi trực tiếp qua email.