THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI THƯỞNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC XUẤT SẮC RICONS – 2021 (cho các ngành KTCK, KT Nhiệt và KT CĐT)

Chúc mừng các sinh viên đạt ĐẠT GIẢI THƯỜNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC XUẤT SẮC 2021.

 

STT

 

Họ và tên

 

Ngành

Điểm Luận văn  

Kết quả

1 Nguyễn Hữu Vĩnh Quân Kỹ thuật Nhiệt 9.42 Giải I
2 Ngô Viết Gia Đạt Kỹ thuật Nhiệt 8.75 Giải II
3 Lê Nhật Minh Kỹ thuật Nhiệt 8.50 Giải III
4 Nguyễn Lê Bảo Huy Kỹ thuật Cơ khí 9.79 Giải I
5 Trần Quốc Anh Kỹ thuật Cơ khí 9.64 Giải II
6 Nguyễn Thái Công Kỹ thuật Cơ khí 9.39 Giải III
7 Huỳnh Kim Hiếu Kỹ thuật Cơ Điện tử 9.00 Giải I
8 Nguyễn Ngọc Phong Kỹ thuật Cơ Điện tử 8.96 Giải II
9 Nguyễn Quốc Thịnh Kỹ thuật Cơ Điện tử 8.83 Giải III

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào sáng chủ nhật 03/10/2021.

Chi tiết và đăng ký tham dự tại địa chỉ sau đây:

NGÀY HỘI CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN CƠ KHÍ 2021