THÔNG BÁO DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH MS/PhD – ĐẠI HỌC QUỐC GIA KONGJU, HÀN QUỐC

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Thông tin liên hệ:

GS Dongkyoung Lee

Email: ldkkinka@kongju.ac.kr

(kèm theo CV, bao gồm điểm tiếng Anh và điểm trung bình).